วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Superware ลาย ไวโอเล็ตประกอบด้วย :-
  จานทรงลึก 9"                             4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                          4 ชิ้น
  ชาม 4"                                          4 ชิ้น
  ช้อน                                              4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                            2 ชิ้น
  จานเปล 10"                                  2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                       2 ชิ้น
  ชาม 3.75 "                                   2 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"                             2 ชิ้น
  โถข้าวพร้อมฝา 10"                     2 ชิ้น
  จานเปล 12"                                  1 ชิ้น
  ทัพพี                                              1 ชิ้น

   ราคา 3,075.- บาท


Superware ลาย แอนนิต้า


ประกอบด้วย :-
  จานทรงลึก 9"                              4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                          4 ชิ้น
  ชาม 4"                                          4 ชิ้น
  ช้อน                                              4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                           2 ชิ้น
  จานเปล 10"                                 2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                      2 ชิ้น
  ชาม 3.75"                                   2 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"                             2 ชิ้น  โถข้าวพร้อมฝา 10"                     2 ชิ้น  จานเปล 12"                                  1 ชิ้น  ทัพพี                                              1 ชิ้น
   ราคา 3,075.- บาท


Superware ลายเรนโบว์ ซีซั่น

ประกอบด้วย :-

  จานทรงลึก 9"                             4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                         4 ชิ้น
  ชาม 4"                                         4 ชิ้น
  ช้อน                                             4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                           2 ชิ้น
  จานเปล 10"                                2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                     2 ชิ้น
  ชาม 3.75"                                   2 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม                                    2 ชิ้น
  โถข้าวพร้อมฝา                           2 ชิ้น
  จานเปล 12"                                1 ชิ้น
  ทัพพี                                            1 ชิ้น

   ราคา 3,075.- บาท


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Superware ลาย มอร์นิ่ง เฟรช

ประกอบด้วย :-
  จานทรงลึก 9"                             4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                          4 ชิ้น
  ชาม 4"                                          4 ชิ้น
  ช้อน                                              4 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"                             2 ชิ้น
  ชาม 3.75 "                                   2 ชิ้น
  จานเปล 10"                                  2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                       2 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                            2 ชิ้น
  โถข้าวพร้อมฝา 10"                     2 ชิ้น
  จานเปล 12"                                  1 ชิ้น
  ทัพพี                                              1 ชิ้น

   ราคา 3,075.- บาท


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Superware ลาย ควีน ไดมอน

  
ประกอบด้วย :- 
  จานทรงลึก 9"                             4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                         4 ชิ้น
  ชาม 4.5"                                     4 ชิ้น
  ชาม 4"                                         4 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"                           4 ชิ้น
  ช้อน                                             4 ชิ้น
  จานเปล 10"                                2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                     2 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                          1 ชิ้น
  จานเปล 12"                                1 ชิ้น
   ราคา 3,200.- บาท