วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Superware ลาย แอนนิต้า


ประกอบด้วย :-
  จานทรงลึก 9"                              4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 6.5"                          4 ชิ้น
  ชาม 4"                                          4 ชิ้น
  ช้อน                                              4 ชิ้น
  จานทรงตื้น 10"                           2 ชิ้น
  จานเปล 10"                                 2 ชิ้น
  ชาม 7.5"                                      2 ชิ้น
  ชาม 3.75"                                   2 ชิ้น
  ถ้วยน้ำจิ้ม 3.5"                             2 ชิ้น  โถข้าวพร้อมฝา 10"                     2 ชิ้น  จานเปล 12"                                  1 ชิ้น  ทัพพี                                              1 ชิ้น
   ราคา 3,075.- บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น